Datuak babesteko politika

www.lurlanbistrot.eus webgunearen asmo nagusia da Construcciones Lurlan Bistrot Dendaren zerbitzuei eta jarduerei buruzko informazioa ematea.

Lurlan Bistrot Dendak legezko betebeharrak bereganatzen ditu izaera pertsonaleko datuak babesteko gaian, bereziki honako hauek ukitzen direnean:

  • Izaera pertsonaleko datuen fitxategia edo tratamendua izatea.
  • Datuak biltzeko helburua.
  • Informazioaren hartzaileak.
  • Egiten ditugun galderen izaera aukerakoa edo derrigorrezkoa izatea.
  • Datuak lortzearen edo haiek hornitzea ukatzearen ondorioak.
  • Haietara sartzeko, zuzentzeko, baliogabetzeko eta aurka egiteko eskubideak gauzatzeko aukera.
  • Tratamenduaren arduradunaren edo, hala dagokionean, ordezkariaren identitatea eta helbidea.

Lurlan Bistrot Dendaren nahia da erabiltzaileak informazio egokia edukitzea espresuki, libre eta bere borondatez erabaki dezan ea datuak eman nahi dituen eskatzen zaion bezala. Alde horretatik, erabiltzaileari jakinarazten zaio bere datuak fitxategi automatizatu batean sartuko direla eta fitxategi horren titularra eta arduraduna Lurlan Bistrot Denda dela (Helbidea: Plaza Berria 21, Behea 20400 Tolosa, Gipuzkoa) eta tratamendu automatizatua egiten dela datuekin, eta honako hauek direla helburuak:

  • Datu-base horien arabera sustapenak bideratzea.
  • Erabiltzaileen sarraldien berri izatea, estatistiketarako.
  • Erabiltzaileari Lurlan Bistrot Dendaren edota beste enpresa laguntzaile batzuen produktu, zerbitzu edota sustapenen berri ematea.

Bestelakorik adierazten ez bada, formularioetan jasotzen diren datuak beharrezkoak eta nahitaezkoak dira, webgunean sartzeko eta webguneko jardueretara sartzeko eta haietan parte hartzeko baita sustapeneko edo erantzuten duen web ataleko jardueretan ere Lurlan Bistrot Dendak ezin izango ditu erregistratu nahitaez eman beharreko datuak ematen ez dituztenak.

Formularioak egiazko datu zehatz eta osatuez bete behar ditu erabiltzaileak; eta erantzule izango da behar bezala ez betetzeagatik, datu faltsuak, okerrak, osatugabeak edo eguneratu gabeak emateagatik sor litezkeen kalteen aurrean.

Lurlan Bistrot Dendak indarrean dagoen legedian eskatzen diren datu pertsonalak babesteko segurtasun-neurriak hartzeko konpromisoa dauka. Horretarako, behar diren neurri teknikoak eta antolakuntzakoak jarriko ditu, baimenik gabe sartzea, galtzea, gaizki erabiltzea, aldatzea eta gainerako balizko arriskuak saihesteko.Jakinarazten da, halaber, pasahitzaren formula erabiltzen dela segurtasunerako mekanismoen artean, erabiltzaileak eta Lurlan Bistrot Dendak soilik dakitela klabe hori zein den.Era berean, Lurlan Bistrot Denda behartuta dago sekretuaren betebeharra betetzera, indarrean dagoen legediaren arabera ezarrita fitxategian dauden datuei dagokienez.

Erabiltzaileak edo bera ordezkatzen duen pertsonak, baita guraso eta tutoreek ere, edozein unetan gauzatu ahal izango dute datuetara sartzeko, haiek zuzentzeko eta, hala badagokio, aurka egiteko eskubidea, Datuak Babesteko Lege Organikoan eta horretarako aplikagarri diren gainerako araudietan ezarritakoaren arabera. Horretarako, komunikazio idatzia bidali beharko du Construcciones Lurlan Bistrot Dendara lehen esandako helbideetara, erabiltzailearen nortasuna egiaztatuta; webgune beraren bidez ere bai; eta baita postontzi honetara zuzenean jakinaraziz ere: bistrot@www.lurlanbistrot.eus.

Lurlan Bistrot Dendak jakinarazten du bera dela fitxategiaren erantzulea eta titularra, kalterik egin gabe haien tratamendua kudeatzeko hirugarren bati enkargatzeari; horretarako, beren baimena eman behar dute erabiltzaileek.

Erabiltzailea pertsonalki identifikatzeko datu-bilketaren segurtasuna da gure kezka nagusia.Kontu handia izaten dugu datuak erabiltzailearen ordenagailutik gure zerbitzarietara transmititzerakoan.

Beren lana egiteko erabiltzaileen datuak ezagutu behar dituzten langileek baino ez dituzte horiek ezagutzen.Diziplina-ekintzen menpe egongo da datuak babesteko edota segurtasunerako gure politika urratzen duen langile oro, kaleratzea edota ekintza zibilak edota penalak jartzea barne.

Erabiltzailearen erregistro-datuak pasahitz baten bidez babesten dira, modu horretan erabiltzailea eta Lurlan Bistrot Dendak soil-soilik dira datuetara heltzeko eta ikusteko, kentzeko, zuzentzeko edo erregistroa baliogabetzeko aukera duten bakarrak. Erabiltzaileei gomendatzen diegu beren pasahitza inori ez emateko.